بهترین وکیل آدم ربایی | مشاوره حقوقی رایگان در پرونده آدم ربایی | وکیل آدم ربایی در تهران

آدم ربایی | جرم آدم ربایی

گاهی اتفاق میافتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دستیابی به پول، انتقامگیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص،شخصی را میربایند. به این جرم که در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، آدم ربایی گفته میشود. آدم ربایی از گذشته های دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. بصورت کلی می توان گفت هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

قوانین مربوط به آدم ربایی

 الف) عنصر مادی

  • مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم ربایی «ربودن» است. ربودن یعنی جابه جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به طور پنهانی یا به صورت علنی.
  • با توجه به تعریف فوق، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه کردن دیگری با خود با رضایت او آدم ربایی محسوب نمی شود، اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب عدم تحقق جرم آدم ربایی نمیشود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده شده به دلایلی مثل بیهوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند اینکه کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.
  • برای تحقق جرم آدم ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند اینکه فرد دیوانه ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهدشد.
  • رضایت نداشتن مجنی علیه، شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی شود.
  • نتیجه مجرمانه: درست است که در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از نتیجه حرفی به میان نیامده اما آدم ربایی از جرایم مقید بوده و نتیجه آن نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده است.

ب) عنصر معنوی:

۱- از لحاظ عنصر روانی آدم ربایی یک جرم عمدی است، بدین معناکه مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده ای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم ربایی نشده است.

۲- انگیزه مرتکب: به طور معمول، مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل دھنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جھات مخففه محسوب می شود. فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن دیگری را دارد، در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

ج) عنصر قانونی:

عنصر قانونی این جرم نیز ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که بر اساس این ماده، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواھد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

تبصره – مجازات شروع به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.

مجازات ربودن نوزاد چیست؟

مطابق ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر كس طفلی را كه تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی كند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است، مرتكب به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

مزایای داشتن وکیل در پرونده آدم ربایی

وکیل نمونه با داشتن بهترین وکیل آدم ربایی و با در نظر گرفتن مزایایی مراحل قانونی را برای شما بهبود بخشیده است.

  1. ارائه مشاوره رایگان در امر پرونده آدم ربایی
  2. کاهش زمان طی شده در فرآیند شکایت
  3. ارائه دفاعیه قوی

جهت تماس با ما روی نوشته کلیک نمائید.

مدت زمان انجام کار

مدت زمان انجام پرونده آدم ربایی تا رسیدن به نتیجه مشخص نمی باشد. با داشتن بهترین وکیل آدم ربایی می توانید زمان رسیدن به نتیجه مطلوب را به حد چشمگیری کاهش دهید.

مدارک مورد نیاز

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. ارائه مدارک در خصوص شکایت کیفری و معرفی شهود و….
3- پشتیبانی تا موفقیت!
۳- پشتیبانی تا موفقیت!
تا موفقیت پرونده , وکلای ما از شما پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.
2- عقد قرار داد وکالت
۲- عقد قرار داد وکالت
دادخواست، شکواییه و لایحه را با بهترین وکیل تنظیم و ارجاع دهید.
1- مشاوره حضوری
۱- مشاوره حضوری
با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید.

۳,۶۵۹

پرونده های موفق

۱,۷۰۵

تعداد موکلین طرف قرارداد

۳,۸۹۵

پرونده های ثبت شده

۳۴

وکلای خبره

سوالات متداول

در صورتیکه فرزند کمتر از ۱۵ سال ربوده شود چقدر مجازات تعیین خواهد شد؟

ربودن فردی که کمتر از ۱۵ سال سن دارد موجب تشدید مجازات میباشد و ممکن است ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شود.

اگر فردی خواب و یا بیهوش باشد و به محلی دیگر برده شود آدم ربایی میباشد؟

بله در صورتیکه جا به جایی فرد بدون رضایت و حتی در حالت خواب و یا بیهوشی باشد آدم ربایی محقق شده است.

اگر آدم مرده ای به محل دیگری برده شود آدم ربایی میباشد؟

خیر جا به جایی فرد از محلی به محل دیگر حتما باید در مورد انسان زنده باشد و حمل انسان مرده آدم ربایی نخواهد بود.

در صورتیکه راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر بدهد آدم ربایی میباشد؟

در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به محل دیگری انتقال دهد آدم ربایی میباشد.

عناصر جرم آدم ربایی چگونه می باشد؟

۱.عنصر مادی  ۲.عنصر معنوی  ۳. عنصر قانونی

بیش از ۱۵۰۰ نوع فرم ، دادخواست و قرارداد حقوقی را رایگان دریافت نمایید...

دنبال چه نوع فرمی هستید؟!...

فرم های قضایی

فرم های قضایی

اظهارنامه ها

اظهارنامه ها

لوایح قضایی

لوایح قضایی

شکواییه ها

شکواییه ها

دادخواست ها

دادخواست ها

مقالات و آموزش ها در این حوزه...

پست یافت نشد