بهترین وکیل پرونده توهین و تهدید | مشاوره حقوقی رایگان توهین و تهدید | وکیل پرونده توهین و تهدید در تهران

توهین و تهدید و مجازات آن

توهین با ریشه وهن و در لغت به معنی خفیف ، خوار کردن و ضعیف کردن می باشد. در حقوق جزا به معنی کوچک کردن کسی با کلمات یا اعمالی که بی ادبی شخص تلقی میشود. توهین مانند احترام از عناوینی است که باید به عمد اتفاق بیفتد وگرنه بدون آن محقق نمیشود. و زمانیکه شخص توانایی مقابله به طرز صحیح با دیگری را نداشته باشد، با انجام این عمل به مقابله با طرف مقابل بپردازد.
وجه تمایز توهین وافترا دراین است که توهین، نسبت دادن جرم به شخص دیگر نیست بلکه خوار وخفیف شمردن طرف مقابل است.

قوانین مربوط به توهین و تهدید

جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب می شود در اصطلاح به هر رفتاری اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب سبک کردن یا خوار و خفیف کردن یا ضعیت کردن مخاطب توهین، در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. جرم توهین از اقسامی برخوردار است. توهین ساده عبارت از توهین و اهانتی است که علم رغم دارابودن وصف مجرمانه، از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست.

این جرم در ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات پیش بینی شده است؛ این ماده مقرر می دارد: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

۲-این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی در هر مرحله متوقف می شود.

۳- رفتار فیزیکی در جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی انتشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها باشد .اگر چه طبق قانون، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است اما این مصادیق تفصیلی هستند، بنابراین آب دهان بر روی یگری ریختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از شخص محترمی و پرت کردن آن روی زمین به جهت آنکه عرفاً باعث تحقیر و تخفیف شخص می شود، میتواند توهین کیفری محسوب شود نکته اینجاست که برای کیفری محسوب شدن توهین، حتما باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند.

همچنین در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود

در خصوص جرم تهدید نیز موارد ذیل اشاره می گردد:

به موجب ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید. اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد مجازات می شود .همچنین چنانچه تهدید با چاقو و اسلحه و مزاحمت و … باشد علاوه بر شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات حبس از ۶ ماه تا دو سال در انتظار مجرم خواهد بود.

مزایای داشتن وکیل در پرونده توهین و تهدید

۱. پیگیری مستمر و مداوم امور پرونده
۲. نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
۳. وکیل می تواند بعد از محکوم شدن فرد توهین کننده، اقدام به اجرای مجازات ایشان کند.
۴. بهترین وکیل در توهین و تهدید می تواند رضایت شاکی را کسب نماید و یا دفاعیات مناسب و لازم را با توجه به موضوع پرونده انجام دهد و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مدت زمان لازم

شکایت کیفری توهین و تهدید و همچنین فحاشی مدت زمان رسیدگی تا مرحله اجرای حکم ده الی دوازده ماه به طول می کشد و در صورتی که بهترین وکیل در توهین و تهدید را داشته باشید این مدت زمان دادرسی خیلی کوتاه خواهد شد.

بنابراین توصیه می شود با مشاوره حقوقی رایگان در موسسه حقوقی وکیل نمونه تماس حاصل نمائید.

مدارک مورد نیاز

  1. مدارک شناسایی ( شناسنامه و کارت ملی )
  2. ارائه مدارک لازم در خصوص اثبات توهین و یا رفع اتهام و معرفی شهود
3- پشتیبانی تا موفقیت!
۳- پشتیبانی تا موفقیت!
تا موفقیت پرونده , وکلای ما از شما پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.
2- عقد قرار داد وکالت
۲- عقد قرار داد وکالت
دادخواست، شکواییه و لایحه را با بهترین وکیل تنظیم و ارجاع دهید.
1- مشاوره حضوری
۱- مشاوره حضوری
با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید.

۳,۶۵۹

پرونده های موفق

۱,۷۰۵

تعداد موکلین طرف قرارداد

۳,۸۹۵

پرونده های ثبت شده

۳۴

وکلای خبره

سوالات متداول

آیا تهدید باید اثبات شود؟

بله هر دعوا یا ادعایی باید اثبات شود.

در روزی که قاضی برای پرونده تهدید تصمیم گیری میکند شهود را هم احضار میکند یا خیر؟

بستگی دارد، اگر پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر داشته باشد شهود را هم احضار میکند.

آیا تهدید به امر غیر منطقی، مصداق موارد تهدیده؟

خیر تهدید محسوب نمیشود.

مجازات توهین و افترا چیست؟

مجازات توهین تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی بین پنج تا صد هزار تومان میباشد.

آیا فحاشی شامل توهین میباشد؟

توهین شامل فحاشی و بکارگیری الفاظ رکیک می باشد که حسب مورد مجازات شلاق و جزای نقدی خواهد داشت.

بیش از ۱۵۰۰ نوع فرم ، دادخواست و قرارداد حقوقی را رایگان دریافت نمایید...

دنبال چه نوع فرمی هستید؟!...

فرم های قضایی

فرم های قضایی

اظهارنامه ها

اظهارنامه ها

لوایح قضایی

لوایح قضایی

شکواییه ها

شکواییه ها

دادخواست ها

دادخواست ها

مقالات و آموزش ها در این حوزه...