بهترین وکیل در پرونده ضرب و جرح | مشاوره حقوقی رایگان در پرونده ضرب و جرح | وکیل در پرونده ضرب و جرح در تهران

ضرب و جرح | بهترین وکیل در ضرب و جرح

ضرب و جرح در دادگاه ها بیشترین پرونده را به دنبال دارد ((ضرب)) به معنی آسیب های سطحی مانند کبودی پوست، پیچ خوردگی و ضرباتی که شکستگی و خونریزی همراه ندارند است و کلمه ((جرح)) که برعکس ضرب با آسیب های جدی از جمله شکستگی و خونریزی همراه است در واقع هر نوع صدمه و آسیبی که  باعث نقص عضو ویا اختلال در اعضای بدن و حواس فرد مجنی علیه (فردی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته است) شود جرح نام دارد. به طورکلی جرح با خون ریزی و شکستگی و یا پارگی همراه است و جرح بدون خون ریزی و شکستگی است و صدمه وارد شده  بر فرد سطحی میباشد.

جرم ضرب و جرح در دسته ((جنایت بر اعضا)) قرار دارد. جنایت بر اعضا به این معنی است که هرگونه آسیب های جدی به غیر از قتل مانند شکستگی، جرح و خونریزی با درخواست فرد مجنی علیه و یا اقوام او با توجه و رعایت شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می شود و در غیر این صورت دیه و تعزیر باید پرداخت شود. جرح  اگر عمدی باشد قصاص را به  دنبال خواهد داشت و در صورت عمدی نبودن، دیه که مبلغ آن بر اساس اهمیت عضو صدمه دیده پرداخت می شود.اگر ضرب و جرح موجب برهم خوردن نظم  و امنیت جامعه  و یا ترس دیگران  شود فرد خاطی محکوم  به  ۵ سال حبس میگردد.

قوانین مربوط به پرونده ضرب و جرح

ضرب و جرح مانند سایر جرم ها داری سه رکن میباشد:

 1. رکن قانونی که بیان کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بدین معنا است که عمل انسان مباح است مگر اینکه مقنن آن را منع نموده و در قانون برایش ضمانت اجرا تعیین کرده باشد.
  حال رکن قانونی جرم ضرب و جرح نیز ماده ۶۱۴ در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان داشته :
  هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
 2. رکن مادی که در حقیقت همان تبلور عمل پیش بینی شده در عالم ماده می باشد  برای تحقق عنصر مادی  جرم ضرب و جرح شرایطی لازم است که عبارتند از:الف) شخص بزه دیده باید انسان زنده باشد چرا که هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی شخصی که در قید حیات نمی باشد تنها می تواند تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرارگیرد که خود جرمی مستقل می باشد.
  ب) ایراد صدمه بصورت فعل مثبت محقق شود فلذا با ترک فعلی که در نهایت منجر به صدمه و آسیب فردی شود در این باب قابل پیگیری نمی باشد.
 3. عنصر معنوی که در حقیقت همان فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می باشد که از اجزای متعددی از جمله علم ، سوء نیت و انگیزه تشکیل شده است.
 4. علم که به دو دسته علم به موضوع و علم به حکم تشکیل شده است علم به موضوع بدین معناست که شخص بداندکه شخصی را که مورد تعرض قرار می دهد انسان زنده با حیاتی مستقر می باشد و علم به حکم نیز بدین معناست که مرتکب بداند عمل ارتکابی وی جرم می باشد و قانونگذار برایش مجازات تعیین نموده که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران علم به حکم را مفروض دانسته و بر این باور است که مردم بعد تصویب و سپس لازم الاجرا شدن آن باید نسبت به آن آگاه باشند چرا که بین تصویب و لازم الاجرا شدن نیز فاصله زمانی ۱۵ روز قرار داده است.

  سوء نیت هم به دو دسته عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد سوء نیت عام که همان قصد فعل یا اراده خودآگاه شخص است که بدین معناست که شخص قصد تعرض به بزه دیده را داشته باشد و سوء نیت خاص نیز همان قصد نتیجه که همان ورود صدمه و خسارت می باشد در خصوص این جرم باید وجود داشته باشد تا  جرم ضرب و جرح محقق شود لذا این جرم از دسته جرایم مقید می باشد.انگیزه در تحقق جرم اصولا نقشی ندارد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده باشد

مزایای داشتن وکیل در پرونده ضرب و جرح

از آنجایی که ضرب و جرح پرونده پیچیده و پر رفت و آمدی است، وکیل نمونه با قرار دادن بهترین وکیل ضرب و جرح در سریعتر به موفقیت رسیدن پرونده کمک خواهد کرد. با داشتن وکیل در این گونه پرونده ها دیگر نیازی به رفت و آمد در دادگاه و جلسات آن ندارید به طوری که وکیل شما می تواند به جای شما در تمامی جلسات دادگاه حضور پیدا کند. مطالبه دیه نیز می تواند توسط وکیل انجام شود. ضمن این که وکیل با توسل به علم و تجربه خود میتواند به استحقاق حقوق مجنی علیه و دریافت دیه کمک کامل کند.

مدارک لازم در پرونده ضرب و جرح

 1. مدارک  شناسایی(شناسنامه، کارت ملی)
 2. مدارک و مستندات در خصوص ضرب و جرح
 3. گواهی پزشکی قانونی در صورت امکان
 4. صورت مجلس نیروی انتظامی
 5. شهادت شهود حاضر در هنگام ورود آسیب

مدت زمان انجام کار

ضرب و جرح زیر مجوعه پرونده های کیفری محسوب میشود و برای این نوع پرونده ها زمان اتمام مشخصی وجود ندارد. با داشتن بهترین وکیل ضرب و جرح میتوان در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب رسید.

3- پشتیبانی تا موفقیت!
۳- پشتیبانی تا موفقیت!
تا موفقیت پرونده , وکلای ما از شما پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.
2- عقد قرار داد وکالت
۲- عقد قرار داد وکالت
دادخواست، شکواییه و لایحه را با بهترین وکیل تنظیم و ارجاع دهید.
1- مشاوره حضوری
۱- مشاوره حضوری
با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید.

۳,۶۵۹

پرونده های موفق

۱,۷۰۵

تعداد موکلین طرف قرارداد

۳,۸۹۵

پرونده های ثبت شده

۳۴

وکلای خبره

سوالات متداول

مجازات حبس ضرب و جرح عمدی تبدیل به جزای نقدی میشود؟

بله در صورت  رضایت فرد آسیب دیده مجازت حبس به پرداخت نقدی تبدیل میشود  ولی در صورت عدم رضایت ، خاطی فقط میتواند در خواست تخفیف در مجازتش را بکند

در صورتیکه فرد مصدوم رضایت محضری داده باشد مجددا میتواند شکایت کند؟

خیر، در صورت دادن رضایت محضری، فرد خاطی دیگر نمیتواند در باره آن موضوع شکایت کند.

نحوه محاسبه دیه ضرب و جرح چگونه است؟

بعد از تکمیل مدارک و صورت جلسه پلیس و مدارک پزشکی قانونی، دادگاه با توجه به  نوع جرح مقدار دیه را مشخص میکند.

در صورتیکه شاکی خصوصی رضایت دهد، مجازات حبس برای ضارب وجود دارد؟

در صورتی که ضرب و جرح باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، حبس در پی خواهد داشت در غیر این صورت با رضایت شاکی خصوصی، حبس نخواهد داشت.

بیش از ۱۵۰۰ نوع فرم ، دادخواست و قرارداد حقوقی را رایگان دریافت نمایید...

دنبال چه نوع فرمی هستید؟!...

فرم های قضایی

فرم های قضایی

اظهارنامه ها

اظهارنامه ها

لوایح قضایی

لوایح قضایی

شکواییه ها

شکواییه ها

دادخواست ها

دادخواست ها

مقالات و آموزش ها در این حوزه...