بهترین وکیل فسخ | مشاوره حقوقی رایگان فسخ | وکیل فسخ در تهران

فسخ | انواع فسخ قرارداد | خیار

فسخ به معنی پایان دادن و خاتمه یک قرارداد می باشد. اگر یک طرف معامله بدون اینکه نیازی به رضایت طرف مقابل داشته باشد، معامله را از بین ببرد فسخ نامیده می شود. در اصطلاح به اختیار فسخ کردن یا حق اختیار فسخ، “خیار” می گویند. در واقع خیار، حق فسخ معامله را برای یک طرف به وجود می آورد. اگر گفته شود که مثلا برای فلانی خیار است یعنی او به طور قانونی حق فسخ معامله را دارد.

نکته : اگر در قرارداد خرید و فروش شرط فسخ تعیین شود ولی برای اعمال آن حق، مدت تعین نشود نه تنها شرط بلکه قرارداد نیز باطل است.

قوانین مربوط به فسخ

طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی ۱۰ مورد را بیان کرده که باعث می شود خریدار یا فروشنده بتواند قراردادی که در ابتدا و موقع انعقاد غیر قابل فسخ و به هم زدن بودن است را فسخ کنند که عبارتند از :

۱-خیار مجلس  (طبق ماده ۳۹۷ قانون مدنی ، وقتی دو نفر با هم قراردادی می بندند تا زمانی که از هم جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند که قانون مدنی به این نوع فسخ خیار مجلس می گوید .)

۲-خیار حیوان (طبق ماده ۳۹۸ قانون مدنی ، اگر چیزی را که مورد معامله قرار می دهیم حیوان باشد مثلا فروشنده یک راس گاو را بفروشد و خریدار در مقابل آن مبلغی پول به فروشنده بدهد از روز معامله به مدت ۳ روز خریدار حق فسخ معامله را دارد .)

۳-خیار شرط (طبق مواد ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱ قانون مدنی ، خیار شرط یا همان شرط کردن اختیار فسخ معامله ،گاهی طرفین اختیار فسخ معامله را برای خریدار یا فروشنده یا هر دو در قراردادشان می آورند .برای مثل ممکن است در قرارداد شرط شود خریدار برای مدت یک ماه حق فسخ داشته باشد نکته مهم این است که در این نوع فسخ حتما باید مدتی را که خریدار حق فسخ دارد مشخص شود و همچنین در این نوع فسخ طرفین معامله می توانند اختیار فسخ معامله را به کس دیگر بدهند.)

۴-خیار تاخیر ثمن (براساس ماده ۴۰۲ وقتی چیزی را که مورد معامله قرار می دهیم یک مال معین باشد یا در حکم مال معین باشد یعنی اشباه و نظایر آن نباشد مثل اینکه یک خودرو را که صفر نیست بخواهیم بفروشیم در مقابل مبلغی پول وبرای پرداخت مبلغ مذکور یا تسلیم کردن خودرو ،مدت تعیین نشده باشد و خریدار و فروشنده هیچ کدام مورد معامله را به یکدیگر نداده باشد و ۳ روز هم از تاریخ قرارداد بگذرد و بعد این ۳ روز هنوز خریدار مبلغ پول مورد توافق را به فروشنده نداده باشد فروشنده حق فسخ معامله را دارد.)

۵-خیار رویت و تخلف وصف (طبق ماده ۴۱۰ ، اگر طرفین بدون اینکه مورد معامله را دیده باشند از روی وصفی که بیان می شود مبادرت به خرید و فروش کنند کسی که آن مال را ندیده و از روی وصف و تعریف معامله کرده باشد و بعدا ببیند که مطابق آن تعریف و وصف نیست حق خواهد داشت معامله را به هم بزند .دراین نوع فسخ ممکن است فروشنده  به خریدار بگوید باغم را که درختان جوان و خوبی دارد به  تو به فلان مبلغ میفروشم و خریدار قبول کند و بگوید می خرم و بعد از خرید برود و ببیند درختان باغ پیر است و اصلا مطابق با تعریف فروشنده نیست در این صورت خریدار حق دارد قرارداد فروش باغ را فسخ کند و یا برعکس همین باغ را ممکن است باغ پدری بوده و فروسنده ندیده باشد و خریدار بگوید باغی را که از پدرت بهت رسیده و درختان پیر دارد از تو میخرم و فروشنده با تصور اینکه وصفی که خریدار گفته درست است باغ را به او میفروشد و بعد می رود و میبیند باغ جوان و خوب است برخلاف گفته خریدار پس در این صورت فروشنده حق فسخ دارد.)

۶-خیار غبن (طبق ماده ۴۱۹، این نوع حق فسخ و به هم زدن معامله خیلی مبتلا به جامعه می باشد ،بیشتر مواقع اتفاق می افتد که اشخاص در زمان بستن قرارداد از قیمت های عادله آگاهی ندارند اما از لحاظ اضطرای مجبور به معامله کردن می باشند ،اگر یکی از طرفین در هنگام معامله غبن فاحش داشته باشد حق خواهد داشت که قرارداد مزبور را به هم بزند .و به غبنی فاحش می گویند که از نظر عرف قابل مسامحه و گذشت نباشد .

۷-خیار عیب (براساس ماده ۴۲۲، خیار عیب مربوط به موردی است که در حین قرارداد در مورد معامله عیبی بوده و طرف مقابل از آن بی اطلاع بوده است در این گونه مورد طرفی که مال معیوب را دریافت کرده است ۲ تا حق پیدا میکند یعنی می تواند معامله را به هم بزند یا اینکه تفاوت قیمت مالی که عیب دارد و مال در زمان بی عیبی را از طرف قرارداد بخواهد.)

۸-خیار تدلیس (طبق ماده ۴۳۸، تدلیس یعنی یک سیری عملیاتی را انجام دهیم که باعث فریب دیگری شود ،شاید بتوان گفت تدلیس مصداق ضرب المثل  معروف طوطی را رنگ کردن و به جای قناری فروختن باشد.)

۹-خیار تبعض صفقه (مطابق ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که یک قسمت از قرارداد به جهتی از جهات باطل باشد اما در واقعیت امر باید گفت یک قسمت از عقد اگر به جهتی از جهات منحل شود در این صورت خیار تعض صفقه حاصل می شود.)

۱۰-خیار تخلف شرط (براساس ماده ۴۴۴ قانون مدنی، گاه در معامله علاوه بر اصل معامله شرطی آورده می شود در صورتی که یکی از طرفین از این شرط ضمن معامله تخلف و تخطی کند طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت.)

مزایای داشتن وکیل در فسخ قرارداد

ما در موسسه حقوقی وکیل نمونه عالی ترین خدمات را با بهترین وکیل فسخ در تهران انجام می دهیم.

برای رسیدن به نتیجه دلخواه در زمینه حقوقی، دعاوی کیفری و امور ثبتی بهتر است از افرادی که در این حوزه تخصص و دانش کافی دارند، استفاده کنید. بنابراین با مراجعه به موسسه حقوقی وکیل نمونه و استفاده از مشاوره حقوقی رایگان امور مربوطه خود را بدون نگرانی انجام دهید.

در این موسسه، از بهترین وکیل تهران برای مشاوره حقوقی رایگان در کلیه حوزه های حقوقی به کار برده می شود.

مدت زمان انجام کار

به جهت موضوعات متفاوت در پرونده های مختلف نمیتوان زمان دقیقی اعلام کرد. شما می توانید با داشتن بهترین وکیل فسخ، مدت زمان رسیدگی پرونده خود را به نحوه مطلوبی کاهش دهید.

مدارک مورد نیاز

طبق هر پرونده مدارک متفاوت می باشد داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی) الزامی است.

3- پشتیبانی تا موفقیت!
۳- پشتیبانی تا موفقیت!
تا موفقیت پرونده , وکلای ما از شما پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.
2- عقد قرار داد وکالت
۲- عقد قرار داد وکالت
دادخواست، شکواییه و لایحه را با بهترین وکیل تنظیم و ارجاع دهید.
1- مشاوره حضوری
۱- مشاوره حضوری
با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید.

۳,۶۵۹

پرونده های موفق

۱,۷۰۵

تعداد موکلین طرف قرارداد

۳,۸۹۵

پرونده های ثبت شده

۳۴

وکلای خبره

سوالات متداول

آیا در هنگام فسخ قرارداد، مطالبه خسارت انجام می شود؟

بله، اگر فسخ قرارداد بدون دلیل قانونی باشد، از طرف فسخ کننده قرارداد باید خسارت پرداخت شود.

فسخ قرارداد قبل از اتمام تاریخ انقضا مدت اجاره امکان پذیر است؟

خیر، در صورتیکه ملک ایراد و مشکلی داشته باشد و قابل استفاده نباشد یا طرفین نسبت به فسخ قرارداد موافقت کرده باشند، امکان فسخ وجود دارد.

طریقه فسخ قرارداد چگونه است؟

فسخ قرارداد در دادگاه ، لزومی به حکم دادگاه یا اظهارنامه ندارد. در واقع ما باید دلیلی قاطع برای این کار داشته باشید.

آیا امکان فسخ قرارداد در صورت برگشت چک وجود دارد؟

اگر در زمان تنظیم قرارداد این بند ذکر شود، فروشنده امکان فسخ قرارداد را دارد.

آیا برای فسخ کردن معامله باید هر دو طرف راضی باشند؟

خیر، فسخ قرارداد اراده ی یک طرفه برای انحلال قرارداد و تعهد می باشد.

بیش از ۱۵۰۰ نوع فرم ، دادخواست و قرارداد حقوقی را رایگان دریافت نمایید...

دنبال چه نوع فرمی هستید؟!...

فرم های قضایی

فرم های قضایی

اظهارنامه ها

اظهارنامه ها

لوایح قضایی

لوایح قضایی

شکواییه ها

شکواییه ها

دادخواست ها

دادخواست ها

مقالات و آموزش ها در این حوزه...