بهترین وکیل قتل | مشاوره حقوقی رایگان قتل | وکیل قتل در تهران

قتل | رسیدگی به پرونده قتل در کمترین زمان

قتل به معنی سلب حیات از یک انسان بدون داشتن مجوز قانونی می باشد و یکی از مهمترین جرم ها  است که مجازات سنگینی نیز دارد. بر طبق آیات قران و فقه  در اسلام، مجازات فردی که مرتکب قتل می شود در صورت وجود شرایط قصاص است البته بنا بر نوع قتل مجازات می تواند متفاوت باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل را به سه گروه دسته بندی می کنند؛ ۱_ عمد ۲_ شبه عمد ۳_ خطای محض

قوانین مربوط به دعاوی قتل

طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی موارد زیر قتل عمد محسوب می شوند:

 بندالف _ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود( بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی)

بند ب _ هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

لازم به ذکر است که قانون گذار در مورد اثبات این نوع جنایت در تبصره یک ماده ۲۹۰ اشاره کرده است؛

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

بند پ _ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد و نیز در مورد  اثبات این  نوع جنایت (در بند پ) در تبصره دوم ماده ۲۹۰ بیان نموده است :

باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

بند ت _هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود (ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی):

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد..

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

مطابق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی قتل خطایی شامل موارد زیر می باشد:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب، آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

مزایای داشتن وکیل در دعاوی قتل

اقداماتی که بهترین وکیل در تهران در پرونده های قتل در مقام دفاع از متهم انجام می دهد شامل هفت فازمی باشد؛

فاز اول_اقدامات مقدماتی:

 1. مطالعه مدارک در دسترس و همچنین گفتگو با موکل
 2. تحلیل اولیه پرونده و موقعیت کلی موکل
 3. توافق میان وکیل و موکل
 4. امضای قرارداد مالی و وکالتنامه همچنین پرداخت حق الوکاله
 5. ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه
 6. مراجعه به دادسرا برای اعلام وکالت و مشاهده پرونده
 7. تعیین یک استراتژی حقوقی

فاز دوم_دفاع از حقوق متهم دردادسرا:

 1. دفاع شفاهی از متهم در دادسرا
 2. تحقیق برای یافتن مدارک به نفع متهم
 3. دفاع کتبی از متهم در دادسرا
 4. گرفتن ایراد به مقامات تحقیق و اقدامات دادسرا
 5. طرح شکایت(دعوای)متقابل
 6. تلاش و کوشش برای جلب رضایت شاکی
 7. اعتراض به قرار های صادرشده از دادسرا

فاز سوم_دفاع از حقوق متهم در مرحله رسیدگی بدوی

فاز چهارم_دفاع از متهم در مرحله واخواهی

فازپنجم_پیگیری حقوق متهم در مرحله تجدید نظر(فرجام خواهی)

فاز ششم_پیگیری حقوق متهم در مرحله اعاده دادرسی

فاز هفتم_نظارت بر رعایت حقوق موکل در اجرای حکم

هم چنین طرح شکایت و پیگیری پرونده در مقام وکیل شاکی نیز به همین نحو و با دقت عمل و نظارت مستمر و پیگیری های لازم به نحو احسن انجام می گیرد.

مدت زمان انجام کار

رسیدگی به پرونده های قتل زمان مشخصی ندارد و بستگی به روند اثبات جرم و شرایط موضوعی و تحقیقاتی پرونده دارد البته نا گفته نماند که داشتن بهترین وکیل قتل به روند کار سرعت می بخشد.

مدارک لازم جهت پرونده قتل

در ابتدا نیاز است که به صورت حضوری و یا تلفنی از بهترین وکیل قتل مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید و جزئیات را برای او شرح دهید و مدارک خود را در صورت وجود به او ارائه دهید ودر پایان با امضای قرارداد به او وکالتنامه دهید. از اینجا به بعد وکیل بقیه مراحل را برای شما انجام می دهد.

مدارک لازم عبارت اند از:

 1. مدارک شناسایی(شناسنامه و کارت ملی)
 2. ارائه مدارک و مستندات برای اثبات جرم قتل.
3- پشتیبانی تا موفقیت!
۳- پشتیبانی تا موفقیت!
تا موفقیت پرونده , وکلای ما از شما پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.
2- عقد قرار داد وکالت
۲- عقد قرار داد وکالت
دادخواست، شکواییه و لایحه را با بهترین وکیل تنظیم و ارجاع دهید.
1- مشاوره حضوری
۱- مشاوره حضوری
با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید.

۳,۶۵۹

پرونده های موفق

۱,۷۰۵

تعداد موکلین طرف قرارداد

۳,۸۹۵

پرونده های ثبت شده

۳۴

وکلای خبره

سوالات متداول

دلایل مورد نیاز برای اثبات قتل چیست؟

اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی

چرا مجازات اعدام باید لغو گردد؟

اعدام برگشت پذیر نیست، اعدام باز دارنده نیست، هیچ روش انسانی برای اعدام وجود ندارد، اعدام ، قتل است، عدم تناسب مجازات با جرم

چرا پدر در قتل عمدی فرزند قصاص نمی شود؟

مراعات حق پدر و فرزندی، جلوگیری از خسارات ثانویه از دست دادن دو اعضای خانواده، آسیب و ضربه شدید روحی به شخص پدر و انصاف نبودن قصاص در چنین شرایطی

اگر والدین به نیت تنبیه فرزند خود را کتک بزنند و ناخواسته موجب قتل او شوند چه نوع قتلی رخ داده است؟

چون والدین قصد کشتن فرزند خود را نداشته اند و به صورت اتفاقی قتل رخ داده است بنابراین به دلیل نداشتن قصد قتل در هنگام تنبیه قتل شبه عمد می باشد.

بیش از ۱۵۰۰ نوع فرم ، دادخواست و قرارداد حقوقی را رایگان دریافت نمایید...

دنبال چه نوع فرمی هستید؟!...

فرم های قضایی

فرم های قضایی

اظهارنامه ها

اظهارنامه ها

لوایح قضایی

لوایح قضایی

شکواییه ها

شکواییه ها

دادخواست ها

دادخواست ها

مقالات و آموزش ها در این حوزه...