بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: [email protected]

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبانی حقوقی دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در این موضوع بیان چند مفهوم ضروری است. سوالی که پیش می آید این است که برای تحقق امر تصرف چه موضوعاتی مهم خواهد بود؟ مادی: این رکن، مهمترین رکن  این دعوی، استیلا(به دست آوردن) بوده و به صورتی باشد که سلطه […]

قوانین مرتبط با اجرت المثل ایام تصرف

قوانین اجرت المثل ایام تصرف: طبق قوانین اجرت المثل ایام تصرف کسی نباید متضرر شود. در اسلام بر عدم مزاحمت و ایجاد ضرر و زیان برای دیگران توصیه اکید دارد. مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و لاضرار فی اسلام باز می گردد. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی تواند به واسطه […]