بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مهریه عند الاستطاعه مهریه عندالاستطاعه اینگونه است که اگر زوجه قصد مطالبه مهریه کند مرد وظیفه ندارد مهر او را پرداخت کند. زن باید به دادگاه اثبات کند که مرد استطاعت مالی برای پرداخت مهر را دارد. در مهریه عندالاستطاعه زن در هر شرایطی و در هر زمانی حق مطالبه مهریه را ندارد. هر چیزی […]