بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

خیار فسخ | خیار رویت, خیار تخلف وصف, خیار تخلف شرط

خیار فسخ در موارد حقوقی به حق فسخ و برهم زدن قرارداد توسط طرفین معامله خیار فسخ می گویند. در این مقاله به سه نوع خیار فسخ می پردازیم. خیار رویت خیار تخلف وصف خیار تخلف شرط خیار تخلف وصف: طبق ماده ۴۱۰ قانون مدنی: “هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط با […]