بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

مجازات عدم تمکین زن و عواقب حقوق مالی آن

مجازات عدم تمکین زن ناشزه را زنی می خوانیم که بدون دلیل موجه از تمکین همسر خود دست کشیده باشد. زن ناشزه دارای حقوق مالی زیر است که به او تعلق می گیرد. زنی که از همسر خود تمکین نمی کند دارای مجازات عدم تمکین می شود. این مجازات شامل تعلق نگرفتن نفقه، اجرت المثل […]

زن ناشزه کیست؟ | ۵ مورد ناشزه بودن زن

زن ناشزه کیست؟ زن ناشزه به زنی گفته می شود که وظایف همسری را نسبت به مرد انجام ندهد. زن وظایف شرعی و قانونی خود رانسبت به زوج (مانند تمکین از نوع خاص وعام ) انجام نداده است. به طور مثال زن بدون دلیل موجه، زوج و زندگی مشترک با همسر را ترک کرده است .حتی […]

تمکین خاص | آیا مرد می تواند زن را مجبور به تمکین کند؟

تمکین خاص چیست؟ تمکین خاص به معنی اطاعت و پذیرش نیاز های غریزی مرد از سوی زن است. به دلیل آنکه موضوعاتی از قبیل نفقه، مهریه و تمکین با هم در ارتباط هستند پس تاثیرات آن هم باید بررسی شود. پس از عقد یعنی با خوانده شدن صیغه عقد، حقوق فوق به زن تعلق می […]