بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

۲ روش آسان جهت به اجرا گذاشتن مهریه

مطالبه مهریه برای مطالبه مهریه و در نهایت صدور اجراییه مهریه دو روش وجود دارد. یکی از روش هایی که باب است و همه می دانیم، روش مراجعه به دادگاه می باشد؛ اما شیوه ی دیگری که برای مطالبه ی مهریه می توان از آن استفاده کرد، شیوه ی مطالبه از طریق اجرای ثبت است. […]