بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

قوانین مرتبط با اجرت المثل ایام تصرف

قوانین اجرت المثل ایام تصرف: طبق قوانین اجرت المثل ایام تصرف کسی نباید متضرر شود. در اسلام بر عدم مزاحمت و ایجاد ضرر و زیان برای دیگران توصیه اکید دارد. مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و لاضرار فی اسلام باز می گردد. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی تواند به واسطه […]