بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

۲ روش آسان جهت به اجرا گذاشتن مهریه

مطالبه مهریه برای مطالبه مهریه و در نهایت صدور اجراییه مهریه دو روش وجود دارد. یکی از روش هایی که باب است و همه می دانیم، روش مراجعه به دادگاه می باشد؛ اما شیوه ی دیگری که برای مطالبه ی مهریه می توان از آن استفاده کرد، شیوه ی مطالبه از طریق اجرای ثبت است. […]

تامین خواسته مهریه و توقیف اموال

تامین خواسته مهریه تامین خواسته مهریه ، همان مطالبه ی مهریه از طریق تنظیم دادخواست به دادگاه های خانواده می باشد. در این روش زوجه با درخواست مطالبه مهریه خود به همراه درخواست تامین خواسته، باعث می شود تمام اموال زوج توقیف موقت شود. با توقیف اموال، زوج نمی تواند در زمان رسیدگی، اموال خود […]