بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

مجازات عدم تمکین زن و عواقب حقوق مالی آن

مجازات عدم تمکین زن ناشزه را زنی می خوانیم که بدون دلیل موجه از تمکین همسر خود دست کشیده باشد. زن ناشزه دارای حقوق مالی زیر است که به او تعلق می گیرد. زنی که از همسر خود تمکین نمی کند دارای مجازات عدم تمکین می شود. این مجازات شامل تعلق نگرفتن نفقه، اجرت المثل […]