بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

تامین خواسته مهریه و توقیف اموال

تامین خواسته مهریهتامین خواسته مهریه

تامین خواسته مهریه ، همان مطالبه ی مهریه از طریق تنظیم دادخواست به دادگاه های خانواده می باشد.

در این روش زوجه با درخواست مطالبه مهریه خود به همراه درخواست تامین خواسته، باعث می شود تمام اموال زوج توقیف موقت شود.

با توقیف اموال، زوج نمی تواند در زمان رسیدگی، اموال خود را به دیگری انتقال بدهد.

زوجه می تواند ابتدا با توجه به اموال منقول و غیر منقول، به مقدار مهریه اموال زوج را توقیف کند.

پس از توقیف مهریه، موضوع به همسر اطلاع داده می شود. (طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷قانون آیین دادرسی مدنی)

بنابراین زوج نمی تواند از پرداخت دین نسبت به زوجه فرار کند.

طبق ماده ۱۱۹ قرار قبول یا رد تامین خواسته، قابل تجدید نظرنبوده و قطعی خواهد بود.

در فرآیند دادرسی، زوجه باید اموال زوج را معرفی کند.

همچنین زوجه باید توانایی مالی زوج را نسبت به پرداخت مهریه ثابت کند.

خوانده(زوج) می تواند به جای مالی که زوجه به دادگاه معرفی کرده و توقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهادار بپردازد.

زوج می بایست وجه نقد به همان میزان مال توقیف شده به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها امانت بدهد.

زوج همچنین می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده را به مال دیگری بدهد به شرطی که مال تبدیل شده کمتر از مال توقیف شده نباشد.

در شرایطی که عین خواسته توقیف شده است، تبدیل مال باید به رضایت خواهان (زوجه) باشد.

در صورت صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(زوج) به میزان مهریه یا قسمتی از آن، امکان برداشت سریع اموال وجود ندارد.

بنابراین باید خواهان دادخواست اصلی خود را که همان مطالبه مهریه است تنظیم بنماید.

برای مطالبه مهریه بهترین وکیل نمونه تهران همراه شماست.

مستثنیات دین

برای توقیف تامین خواسته اموال زوج، این نکته را باید در نظر گرفت که اموال جزء مستثنیات دین نباشد.

در این صورت حتی با توقیف، مرد می تواند با اعتراض اموال را از توقیف خارج کند.

مستثنیات شامل منزل متناسب در شأن زوج، وسایل مورد نیاز زندگی و ابزار کسب و کار می باشد.

البته خودرو حتی اگر ۱عدد باشد قابل توقیف است.

صدور تامین خواسته مهریه و توقیف اموال

زوجه با تکمیل مشخصات خود و زوج در ستون خواسته، عبارت مطالبه مهریه بعلاوه قرار تامین خواسته مهریه از اموال خوانده را انجام می دهد.

خواهان باید هزینه دادرسی و خسارات قانونی را نیز حساب کند.

زوجه باید نسبت به پرداختن هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی، درخواست خودرو و همچنین نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید.

مهرالمسمی به مال معین و مشخصی می گویند که مقدار آن با توافق زن و مرد تعیین شده و در سند ازدواج ثبت می شود.

مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی مدارک، پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و قرار تامین خواسته صادر و نسخه دوم دادخواست برای مرد ارسال می شود.

خواهان و خوانده در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه  دعوت خواهند شد.

پس از معرفی تمام اموال منقول و غیرمنقول توسط خوانده با حکم دادورز، نامه توقیف مال به استناد قرار تامین خواسته صادر می شود.

بعد از امضای قاضی، احکام به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال و اعلام می شود.

برای توقیف خودرو نیز اسناد به راهنمایی ورانندگی اعلام خواهند شد.

بعد از انجام همه ی این مراحل ممکن است زوجه درخواست حقوق ماهیانه کند.

برای زمانی که مرد متاهل است، میزان آن یک چهارم حقوق مرد است.

در زمان متارکه و عدم اختیار همسر توسط زوج، میزان آن به یک سوم افزایش پیدا می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 2 =