بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

مجازات حمل و نگهداری تریاک

تریاک

مواد مخدر تریاک

ماده مخدر تریاک از شیره ی گیاهی به نام خشخاش به وجود می آید.

این ماده مخدر به رنگ قهوه ای تیره است.

وقتی در رابطه با تریاک صحبت می شود شامل مشتقات آن (سوخته ی تریاک، تفاله ی تریاک یا شیره تریاک) نیز می شود.

از این ماده مخدر به صراحتا در ماده ۴ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

تأثیر ماده مخدر تریاک

  • از کار افتادگی جسمی
  • اختلال در دستگاه عصبی
  • تأثیر سو بر سلول های زنده جسم
  • بیماری ریوی
  • بیماری قلبی
  • کندی تپش قلب
  • تأثیر بر دستگاه گوارش بدن
  • دستگاه گردش خون

مجازات حمل مشتقات تریاک

مجازات حمل، نگهداری، مخفی کردن یا خرید مشتقات تریاک بر اساس قانون:

ماده ۴– هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره – هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌ بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی ‌متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌نماید.

در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

مجازات حمل تریاک

مجازات حمل، نگهداری، مخفی کردن یا خرید تریاک بر اساس قانون:

طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۱- از یک تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ۱۵میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و‌ برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم صورت می گیرد.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌ می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌ استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره – «‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد مخدر برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات های ماده ۴ خواهند بود و‌ چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات های این ماده محکوم می‌گردند.»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 6 =