بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

قوانین تامین خواسته در امور کیفری

قوانین تامین خواسته کیفریقوانین تامین خواسته کیفری

قوانین تامین خواسته کیفری از ماده ۱۰۷ تا ۱۱۳ آیین نامه قانون دادرسی را در این مقاله بیان می کنیم.

ماده ۱۰۷آیین نامه دادرسی

شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸آیین نامه دادرسی

درصورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند.

ماده ۱۰۹آیین نامه دادرسی

قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد. قرار تأمين خواسته مطابق قوانین تامین خواسته کیفری در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي‌شود.

دیگر قوانین تامین خواسته کیفری

ماده۱۱۰ آیین نامه دادرسی

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد قاضی از قوانین تامین خواسته کیفری تبعیت خواهد کرد.

ماده ۱۱۱ آیین نامه دادرسی

دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي ‏كند.

ماده ۱۱۲ آیین نامه دادرسی

در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد باید طبق قوانین تامین خواسته کیفری عمل شود. چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده ۱۱۳ آیین نامه دادرسی

در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر شود در مورد دیگر پرونده به هر كيفيت مختومه شود پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 3 =