بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

قوانین ولایت قهری چه می گوید؟

قوانین ولایت قهریقوانین ولایت قهری

ولایت قهری حق پدر و جد پدری است که سرپرستی اجباری برای محجور نامیده می شود؛ ولایت قهری مربوط همان قیمومت و رهبری فرزندان است. ولایت و سرپرستی با حضانت متفاوت است. مثلا بعد از طلاق یا فوت پدر حضانت به مادر خواهد رسید اما قیمومت بر عهده جد پدری است.

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد. همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی

هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌ علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می شود.

ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی

در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌ علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی

هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌ علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از به اثبات رسیدن دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.

همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

دیگر قوانین ولی قهری

ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ‌ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید.

ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی

هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌ علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین ‌نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتا معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.

قانون ولایت قهری

ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی‌ علیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی ‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود بنماید‌ منعزل می شود.

ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی

ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی‌ علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی

همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.

ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 8 =